fwjherkhjgf

Dlouho jsem přemýšlel o čem napsat svůj vůbec první příspěvek zde. Chtěl jsem nějak uvést celkové zaměření blogu a zároveň vytvořit článek, který bude mít vysokou informační hodnotu i pro „začátečníka“ ve světe investic a finanční gramotnosti. Složené úročení ( v AJ. Compound interest), které Albert Einstein nazval 8. divem světa a jehož význam spočívá v tom, že v čase získáváme nejen úrok způvodního vkladu, ale i úroky z úroků je dle mě úplně ten nejdůležitější princip, se kterým by se měl takový člověk seznámit a začít ho co nejdříve využívat ve svůj prospěch.

Začněme jednoduchým příkladem na pochopení složeného úročení: Máme 10 000Kč, které se nám budou úročit 10 % ročně po dobu 5 let.

Rok Počáteční bilance Úrok Zůstatek ke konci roku
  0 10 000 Kč 10 000 Kč x 10 % = 1000 Kč 11 000 Kč
1 11 000 Kč 11 000 Kč x 10 % = 1100 Kč 12 100 Kč
2 12 100 Kč 12 100 Kč x 10 % = 1210 Kč 13 310 Kč
3 13 100 Kč 13 310 Kč x 10 % = 1331 Kč 14 641 Kč
4 14 641 Kč 14 641 Kč x 10 % = 1464,1 Kč 16 105,1 Kč
5 16 105,1 Kč

Každým rokem nejenže získáváme 10% úrok z jistiny, kterou jsme vložili, ale taky se nám zhodnocují úroky z naší vložené částky.

Co se stane, když necháme kutálet sněhovou kouli dolů z kopce?

Koule na sebe začne postupně nabalovat cestou sníh. Čím větší je, tím více sněhu na sebe nabalí, proto rád přirovnávám složené úročení ke sněhové kouli, kterou takto pustíme dolů z kopce. Čím delší kokoulepec, tím větší koule se na spodek kopce dovalí. V angličtině se tomuto efektu říká příhodně snowball effect (efekt sněhové koule, nabalovací efekt). V podstatě se jedná o metaforu pro složené úročení, která vysvětluje, jak i malé akce prováděné v průběhu času mohou vést k velkým výsledkům, a to vám taky chci ukázat dále v článku.

Dobře, ale jak z investovaných 1000 Kč měsíčně udělám 1mil Kč?

Pokud zadané hodnoty vložíme do kalkulačky složeného úročení (najdeme všude na Googlu) a jako ROI (return of investment) neboli návratnost investice zvolíme střízlivých 7 % ročně (nemyslím si, že např. ROI 10 % ročně, jak uvádějí jiné články je dlouhodobě udržitelné) výsledek může být překvapivý.

 

Snímek obrazovky 2020 09 01 v 22.50.48Snímek obrazovky 2020 09 01 v 22.50.14

Vidíme, že výsledná částka je dokonce vyšší než 1mil. Kč a to konkrétně 1 141 142 Kč, před zdaněním a neočištěno o inflaci. Z této částky více než 780 000 Kč dělají pouze úroky z vložené jistiny, není to úžasné? Určitě jste si však už všimli, že k tomu, aby se složené úročení projevilo v plné síle je třeba spoustu času, v našem případě abychom z investovaných 1000 Kč měsíčně měli přes 1 mil. Kč je potřeba 30 let. Je nutné mít vždy na paměti, že čas hraje zásadní roli k využití plné síly složeného úročení.

Teoreticky to vypadá pěkně, ale co realita?

Pojďme se přesunou do reality, kdy se investice nezhodnocují souvisle o určité procento ročně, ale kromě růstu zažívají i období pádů. Jak by se naše investice vyvíjela v průběhu času, kdybychom ji investovali do amerického indexu S&P 500. Americký index S&P 500 je akciový index, který měří výkon a hodnotu 500 velkých společností obchodovaných na americké burze. Momentálně nejvyšší % zastoupení v něm mají akcie společností jako Apple, Amazon, Microsoft, Google a další a to z toho důvodu, že se jedná o nejhodnotnější korporace součastnosti. Je jeden z nejstarších a zároveň nejpopulárnějších indexů vůbec. Mnohými je považován za reprezentanta americké burzy, a právě proto jsem ho zvolil i já pro náš příklad a dále ho budu často v mých článcích zmiňovat 2.

Pro naši měsíční investici jsem zvolil částku 5000 Kč (v době psaní článku cca. 220$), která mi přijde jako vhodná pro valnou většinu investorů v ČR, ale je samozřejmě pouze na každém z vás o jak vysokou částku se ve vašem případě bude jednat. Investovat se dá dnes od 1$. Logicky čím vyšší částka, tím lépe. Období, po které se nám bude investovaná částka zhodnocovat bude posledních 30 let. Tedy období leden 1990–srpen 2020.

Snímek obrazovky 2020 09 13 v 19.15.03 1

Pokud se naše fiktivní osoba (říkejme mu Michal) narodil v roce 1965 a ve svých 25 letech začal pracovat a odkládat si 5000 Kč měsíčně do indexu S&P 500 měl by ve svých 55 letech za předpokladu, že by reinvestoval dividendy, které mu index vyplatil, něco přes 424 000 $ (cca. 9,5mil. Kč), neočištěných o inflaci 4 To není zle, že?

Je třeba poznamenat, že takový investor by si prošel minimálně 2 krizemi, a to dot-com bublinou 5, velkou recesí 6  jo a taky 1 pandemií, kdy se hodnota jeho portfolia propadla až o 50 % (na grafu všechny zakroužkovány červeně). Na tom vidíme, jak důležité je i přes všechny krize nutné vytrvat a investovat souvisle. Nehledě na to, že naše portfolio je v červených číslech.

Krizi je vždy nutno brát, jako příležitost k nákupům ve slevě a všichni milujeme slevy, není to tak?

Čas je pro projevení síly složeného úročení kritický.

Už jsem se zmínil, jak moc je čas pro projevení plné síly složeného úročení kritický. Pojďme si to dokázat opět na historických datech teď už nám známého indexu S&P 500. Co kdybychom místo 30 let, měli pouze let 20 (Michal začne investovat ve 35, potom co se usadí a má děti), tedy naše investiční období by bylo leden 2000–srpen 2020.

Snímek obrazovky 2020 09 13 v 12.12.58

Michal by se připravil o velkou část svých zisků. Jeho portfolio by v srpnu 2020 mělo hodnotu za předpokladu, že by reinvestoval dividendy „pouze“ 161 331 $ (cca 3,6 mil. Kč), neočištěných o inflaci. Michal stihl „trefit“ všechny 3 hlavní propady akciového trhu za posledních 20 let. Přesto jeho ROI bylo 9,5 %, dokonce o 0,2 % vyšší než za období 1990-2020.

To však nic nemění na tom, že pokud by Michal začal investovat o 10 let dříve hodnota jeho portfolia by byla víc jak 2,5x vyšší!

Snímek obrazovky 2020 09 13 v 10.45.50

Michal investoval do trhu za 10 let navíc zhruba 600 000 Kč (oproti období 2000-2020). Avšak částka, o kterou se Michalovo portfolio zvýšilo je skoro 6 mil Kč, a to už mi přijde, jako fajn přilepšení na důchod. Samozřejmě za předpokladu, že Michal chce v 55 letech jít do důchodu a nechce svoje portfolio nechat dále „pracovat“ až do svých 65 let. To by se hodnota jeho portfolia pohybovala vysoko nad 10 mil Kč. Vše díky tomu, že u složeného úročení se nám investované peníze zhodnocují exponenciálně, ne lineárně.

Jak Warren Buffet využil složeného úročení ve svůj prospěch.

Warren Buffet je 90letý legendární americký investor a wb5. nejbohatší člověk na světě (září 2020)7 . Sám připisuje svůj úspěch na poli investování kromě toho, že se narodil v Americe a „šťastným genům“ taky složenému úročení. Taky aby ne, Buffet nashromáždil 95% hodnoty svého majetku až po svých 65.narozeninách 8. A pokud jste pozorně četli můj článek, tak už víte odpověď na to, proč tomu tak je. Mimochodem ve své závěti Buffet určil, že po jeho smrti nebude jeho majetek rozdán mezi rodinné příslušníky , ale investován tak, že 90% bude investováno do indexu S&P 500 a 10% do amerických dluhopisů 9.

Jak složené úročení pracovalo v Buffetův prospěch je ukázáno na grafu dole (částky jsou v $). Všimněte si, že Buffet svůj první obchod na burze učinil ve svých 14 letech, složené úročení tak začalo v jeho prospěch pracovat velmi brzy.

net worth

Závěr:

  • Složený úrok funguje, jako sněhová koule, která na sebe cestou z kopce nabaluje více a více sněhu.
  • I u investování platí, lepe později než nikdy, avšak ten, kdo začne brzy má větší pravděpodobnost k nadprůměrným výsledkům díky složenému úročení.
  • Opravdu každý může dosáhnout skvělých výsledků, ale není to zadarmo a to doslova.
  • Historie nám ukázala, že krizi je nutno brát jako příležitost, nikoliv jako pokyn k panice a neuváženým prodejům.
  • Je nutné začít investovat své peníze: 1) Co nejdříve 2) S co největší disciplínou 3) Po co nejdelší dobu.

Screenshot 20200913 135308 768x750 1

Komentáře není možné přidávat